Onze methode.

In zes stappen naar een krachtig team

Om gedrag in organisaties blijvend te veranderen zijn in onze visie zes stappen nodig. Wij helpen organisaties en hun teams om deze stappen succesvol met elkaar te doorlopen. Klik op de stappen voor meer uitleg.

  1. ​De bovenstroom op orde
  2. Overeenstemming over de huidige situatie
  3. Focus kiezen, kleine stappen afspreken
  4. Belemmeringen wegnemen en afscheid nemen
  5. Iedereen verantwoordelijk maken
  6. Onderhouden

In ons boek ‘ongeschreven regels‘ worden de stappen uitgebreid beschreven , met praktische tips om elke stap succesvol te doorlopen.