Resultaat van stap 5 

  • Het team weet wie welk aandeel heeft bij het in stand houden van de ongeschreven regel.
  • Ieder teamlid weet wat de gewenste verandering van hem of haar vraagt en heeft dit vertaald in een concrete actiepunt.
  • Teamleden weten hoe ze elkaar scherp kunnen houden op de gewenste verandering en er is draagvlak om elkaar feedback te geven.

Waarom is deze stap belangrijk?

Elk teamlid zorgt er op zijn eigen manier voor dat de ongeschreven regels blijven bestaan.Het resultaat van eerdere stappen is dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de bestaande patronen in het team. Bij stap 5 maak je de vertaling naar het individu: wat heeft ieder van ons, vanuit zijn natuurlijke rol in het team (trekker, volger, rebel) te doen? Daarmee wordt de teamontwikkeling voor ieder teamlid tastbaar.