Samenwerking verbeteren bij Firijn

Samenwerken kan fantastisch zijn. De ervaring dat 1 + 1 echt 3 is, geeft waanzinnig werkplezier. Het staat niet voor niks in de top 5 van factoren die ons werk betekenisvol maken. Tegelijkertijd zien we dat samenwerking vaak niet erg hoog scoort in medewerkers-tevredenheidsonderzoeken. Het wordt niet vaak hardop gezegd, maar wel gevoeld: samenwerken kan ongelooflijk frustrerend zijn. Er zijn genoeg teams waarin men beter alleen dan samen werkt. Waar energie weglekt, juist door de samenwerking.

Verander het dan, zou je zeggen! Dat blijkt in de praktijk lastig. In de meeste teams zie je stabiele patronen in de samenwerking. Ze veranderen niet of nauwelijks. Hoe dat komt?

Mensen willen helemaal niet van hun frustrerende samenwerkingspatronen af!

We houden van voorspelbaarheid: “zo doen we dat hier”. Dat geeft veiligheid in een groep. Van nature houden we daarom bestaande patronen liever in stand.  

Heeft het dan geen zin om te investeren in de verbetering van de samenwerking?

Zeker wel! De meeste teaminterventies richten zich echter op het toenemen van individuele vaardigheden. Daarmee los je het groepsdilemma dat we hierboven schetsten niet op.

Samenwerking verbeteren door ongeschreven regels bespreekbaar te maken

In onze visie is het essentieel dat teams leren hoe ze de ongeschreven regels in de samenwerking bespreekbaar maken.

Ongeschreven regels beschrijven de onuitgesproken patronen in de samenwerking waar iedereen zijn aandeel in heeft.

Neem de ongeschreven regel “te laat komen vinden wij hier heel normaal”. Dan dragen de te-laat-komers bij aan het patroon, maar ook degene die er niets over zeggen of degene die zich ergeren en een grapje maken (de feedback verpakken).

Als teams hun ongeschreven regels leren benoemen en het mechanisme erachter herkennen hebben ze goud in handen.

Wij leren teams hoe ze dat doen. Onder andere door te werken met ons ‘spel der ongeschreven regels’, een teamspel waarmee teams op een fijne en luchtige manier in gesprek raken over hun hardnekkige patronen. Ook online kan deze vorm goed ingezet worden.

Daarna brengen we in kaart op welke wijze een ieder teamlid ervoor zorgt dat het patroon in stand wordt gehouden.

Wanneer je patronen (in plaats van incidenten) bespreekbaar maakt en ieders aandeel ziet (waarmee het een teamprobleem wordt) vergroot je de kans dat het team gaat werken aan structurele verbetering. Wil je meer lezen over de stappen hierna? In ons boek ‘Ongeschreven regels’ lees je er alles over.

Over de auteurs

Léonie van Rijn en Annemieke Figee zijn beide psycholoog en eigenaar van Firijn. Ze helpen teams en organisaties bij het versterken van samenwerkingsgedrag en het doorbreken van hardnekkige patronen. Ze doen dat resultaatgericht, met scherpte en met humor.

Zij schreven samen de boeken Groepsdruk, Ongeschreven regels en Samenwerken voor gevorderden en ontwikkelden het spel der ongeschreven regels.

Hun missie: complexe teamzaken simpel maken. Hun methodiek wordt intussen door vele coaches en managers gebruikt vanwege de praktische stappen tools die zij binnen de methodiek hebben ontwikkeld.

Wil je met je team topprestaties (blijven) leveren? We komen graag met je in contact!