Uitleg voor spelleiders

Het spel der ongeschreven regels

 

Leuk dat je met het online spel gaat werken! We geven je hieronder een paar opties voor hoe je het in kunt zetten. Uiteraard ben je vrij om daar zelf allerlei ideeën en vormen aan toe te voegen ?.

Je kunt deelnemers op verschillende manieren uitnodigen om met het spel aan de slag te gaan, een variant waar ze van te voren hun top 3 ongeschreven regels kiezen of dat ze tijdens een videocall hun top 3 selecteren.

Optie 1

Teamleden maken voorafgaand aan de teamsessie een ‘Top 3’

Stuur:

  • de link;
  • gebruikersnaam;
  • het wachtwoord

dat je zelf aanmaakte door aan alle individuele teamleden en vraag ze om, ter voorbereiding op de teamsessie, een ‘Top 3’ te kiezen van de ongeschreven regels van het team.

 

Daarna volgen ze deze stappen:

Stap 1 – Printscreen
Deelnemers maken printscreen van hun selectie en mailen deze naar jou als organisator. Jij bepaalt wanneer ze die uiterlijk aan jou sturen. Let op: ze maken een top 3 die over het team gaat. Niet over henzelf als individu! 

Stap 2 – Selectie
Jij maakt een selectie van de meest genoemde ongeschreven regels.

Stap 3 – Reflectie
Tijdens de teamsessie deel je de selectie en laat je teamleden in kleinere groepjes, in breakout rooms, reflecteren op de selectie van ongeschreven regels. Wij doen dat graag in breakoutrooms. Geef de deze handout mee: Handout top 3 ongeschreven regels voor het team maken,

// Elke ongeschreven regel uit de selectie wordt besproken aan de hand van de volgende vragen:

  • Herkennen we de ongeschreven regels? Hoe zien we ze terug in de praktijk?
  • Beantwoord met elkaar de vraag die op het kaartje staat bij de ongeschreven regel.
  • Wat zijn de effecten van deze ongeschreven regel op onze ambities en resultaten?
  • Wat willen we veranderen of juist versterken?

Stap 4
De subgroepen delen hun reflecties met de rest van het team

Stap 5
Er volgt een stemronde: als we 1 ongeschreven regel moeten uitkiezen die we willen veranderen, welke heeft dan de hoogste prioriteit? Laat iedereen 2 stemmen uitbrengen, turf mee en kijk welke de meeste stemmen uit het team krijgt.

 

Optie 2

Teamleden maken tijdens de teamsessie een ‘Top 3’

Stap 1
Deel de link, gebruikersnaam en wachtwoord in de chat en nodig mensen uit om eerst voor zichzelf na te denken over een top 3 voor het team.

// Mogelijkheden
Gebruik google jamboard of miro en laat mensen hun selectie kopiëren en plakken op een bord.
Alternatief is dat mensen in de breakout room om beurten hun scherm delen en zo hun selectie tonen.

Stap 2
Maak breakout rooms. In die breakout rooms delen mensen hun top 3 over het team en gaan daarover met elkaar in gesprek. Einddoel is dat ze tot een gezamenlijke top 3 komen in de breakout room. Deze presenteren ze aan de rest van het team.
Geef ze deze hand-out mee: Handout top 3 ongeschreven regels voor het team maken

Stap 3
De subgroepen presenteren hun top 3 en lichten deze toe. Geef gelegenheid voor vragen.

Stap 4
Er volgt een stemronde: als we 1 ongeschreven regel moeten uitkiezen die we willen veranderen, welke heeft dan de hoogste prioriteit? Laat iedereen 2 stemmen uitbrengen, turf mee en kijk welke de meeste stemmen uit het team krijgt.