Firijn spel Ongeschreven Regels

Het spel der ongeschreven regels

€24,95 inclusief BTW

Verander op speelse wijze hardnekkige patronen in teams

Dit teamspel gebruik je om patronen in de samenwerking scherp te krijgen, bespreekbaar te maken en te veranderen. Deze nieuwe, herziene versie biedt nog meer mogelijkheden.
Patronen in de samenwerking zie je terug in ongeschreven regels.

Sommige ongeschreven regels zijn heel waardevol voor een team en andere zijn onwenselijk omdat ze de prestaties van het team in de weg staan. Door met elkaar in gesprek te gaan over de ongeschreven regels zet je een eerste stap richting verandering. In het boek ‘Ongeschreven regels’ krijg je praktische handvatten om de noodzakelijke vervolgstappen te zetten of te begeleiden.

Dit teamspel helpt om…
– spannende zaken op een luchtige manier bespreekbaar te maken
– van het probleem van enkelen het probleem van velen te maken
– de urgentie om bepaalde patronen te versterken of te veranderen te vergroten
– elkaar in de dagelijkse praktijk scherp te houden op de ongeschreven regels