Je wilt je ook online vrijelijk kunnen bewegen

Deze privacyverklaring geldt voor jou als je onze website www.firijn.nl bezoekt, klant van ons wordt, contact met ons hebt of je aanmeldt voor onze Nieuwsbrief. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Als onderneming zijn wij verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn, vinden wij. Omdat dat bij onze missie past: complexe zaken simpel maken.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. Als je je aanmeldt voor onze twee wekelijkse tips, ontvang je onze nieuwsbrief met blog en een korte update van onze activiteiten. We beloven je dat we je verder niet lastig vallen.
Als je een kennismakingsgesprek aanvraagt via de button naar het contactformulier, gebruiken we je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat onze mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van Firijn, worden alleen die persoonsgegevens verwerkt die relevant zijn voor wat je bij ons wilt doen. Dat wisselt dus per situatie. Wil je bijvoorbeeld een spel bestellen dan registreert ons systeem jouw voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website. Wat minimaal geregistreerd wordt (als je je inschrijft voor ons blog: jouw voor- en achternaam, jouw emailadres, het IP-adres en je activiteiten op de website.

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met je op te nemen en om de gevraagde dienstverlening te kunnen uitvoeren. We gebruiken je naam en contactgegevens om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de dienstverlening gerelateerde zaken. Alle informatie die je met ons deelt slaan we zorgvuldig op. Je gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen (als je daarom gevraagd had) of je anderszins te informeren over onze bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
– bank, vanwege de verwerking van betalingen
– belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
– websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
– nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
– Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website
Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Wat gebeurt er terwijl je surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.

Cookies – laat ze voor je werken

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Op onze website worden cookies geplaatst voor statistische doeleinden en om deze zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie.
Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres hebben wij geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden veilig opgeslagen en zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url (momenteel nog in constructie voor deze website).

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan vier jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Firijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiertoe passende maatregelen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Als je wilt kun je een overzicht krijgen van de gegevens die wij van je verwerken. Ook kun je aan ons vragen of wij je gegevens aanpassen of verwijderen. Stuur in dat geval een e-mail naar info@firijn.nl. Je hoort dan zo spoedig mogelijk van ons. Wij controleren wel altijd of het verzoek van jou afkomstig is.

Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kunnen we wijzigen. Wij adviseren je dan ook af en toe op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via:
Firijn
Maria Austriastraat 648
1087JZ Amsterdam
KvK 55335756
www.firijn.nl
info@firijn.nl
+31 6 51170803

Annemieke Figee & Léonie van Rijn