Onze voorwaarden

Informatie betaling en voorwaarden
Door het aanmeldingsformulier in te vullen en/of te betalen ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Algemene voorwaarden
Firijn is organisator van dit programma.
Firijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of schade aan je persoonlijke eigendommen, persoonlijke ongevallen of ziekten tijdens deze training.

Annulering
Annulering van de training door de deelnemer dient per e-mail (info@firijn.nl) te worden bevestigd.
Bij annulering tot 10 weken voor de datum van aanvang, is 50% van het volledig bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 8 weken is 75% van het volledig bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd. Je kunt je deelname wel kosteloos overdragen op iemand anders, mits deze voldoet aan redelijkerwijs te stellen voorwaarden. Neem in dat geval contact op met Firijn.

Firijn heeft het recht een programma te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de trainers of overmacht. Wanneer een training niet doorgaat vanwege onvoldoende deelnemers zal Firijn de deelnemers hier uiterlijk 4 weken voorafgaande aan (de eerste) fysieke bijeenkomst van het programma van op de hoogte brengen. In dat geval zal Firijn de deelnemer hiervan via email op de hoogte brengen en heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde deelnemersbedrag. Firijn zal dit binnen 7 dagen terugbetalen.

Copyright
Op onze methode en alle materialen die daarbij horen zit copyright. Alles dat we tijdens het programma uitreiken mag gebruikt worden in jouw eigen programmma’s, mits onder vermelding van onze naam. De materialen mogen niet met mensen gedeeld worden, die de training of opleiding niet gevolgd hebben.

Gegevens
Firijn
Annemieke Figee & Leonie van Rijn
Maria Austriastraat 648
1087 JC Amsterdam
info@firijn.nl

KVK: 86797581
BTW: NL864086908B01
Bank: NL98 INGB 000 8108814