Instructies bij het invullen

We vragen je om na te denken over de ongeschreven regels van de onderzoeksafdeling Radiologie.

Ongeschreven regels beschrijven de typische gewoontes, rituelen en normen van een team. Vaak pas je je, zonder erbij na te denken, aan die ongeschreven regels aan.
Om je te helpen zie je hieronder een aantal ongeschreven regels. Ze komen uit een spel dat wij ontwikkeld hebben voor teams.
Jouw opdracht: kies er maximaal 5 die kenmerkend vindt voor de afdeling. Als je een ongeschreven regel wilt toevoegen die hier niet tussen staat (of die meer passend geformuleerd is) ongeschreven regels wilt toevoegen, dan kun je dat doen in de vragenlijst hieronder.

Kies 5 ongeschreven regels die jij kenmerkend vindt voor de groep rondom het thema 'molecular imaging and image-guided therapy'
 • Iedereen heeft hier zijn eigen koninkrijk 11%, 10 votes
  10 votes 11%
  10 votes - 11% of all votes
 • We gaan er niet automatisch vanuit dat collega's het beste met elkaar voor hebben 9%, 8 votes
  8 votes 9%
  8 votes - 9% of all votes
 • We zoeken elkaar te weinig op en werken niet samen daar waar kan* 8%, 7 votes
  7 votes 8%
  7 votes - 8% of all votes
 • We werken vanuit een hoge professionele standaard met elkaar 7%, 6 votes
  6 votes 7%
  6 votes - 7% of all votes
 • We werken op eilandjes 7%, 6 votes
  6 votes 7%
  6 votes - 7% of all votes
 • Op besluiten komen we regelmatig terug 7%, 6 votes
  6 votes 7%
  6 votes - 7% of all votes
 • Onder de oppervlakte werken we elkaar regelmatig tegen 6%, 5 votes
  5 votes 6%
  5 votes - 6% of all votes
 • Feedback levert bij ons meestal gedoe op 5%, 4 votes
  4 votes 5%
  4 votes - 5% of all votes
 • Gehoord worden is niet alleen afhankelijk van positie of kennis maar sterk beinvloed door de informele (niet-transparante) structuur* 5%, 4 votes
  4 votes 5%
  4 votes - 5% of all votes
 • We mogen allemaal vanuit onze eigen visie en aanpak werken 5%, 4 votes
  4 votes 5%
  4 votes - 5% of all votes
 • Degene die het hardste roept, klaagt of huilt krijgt hier de meeste aandacht 5%, 4 votes
  4 votes 5%
  4 votes - 5% of all votes
 • Er is hier ruimte voor alle mogelijke meningen en perspectieven 3%, 3 votes
  3 votes 3%
  3 votes - 3% of all votes
 • Achter elkaars rug mogen we elkaar zwart maken. Daar zegt niemand wat van. 2%, 2 votes
  2 votes 2%
  2 votes - 2% of all votes
 • Te laat of onvoorbereid naar een overleg komen vinden we hier vrij normaal 2%, 2 votes
  2 votes 2%
  2 votes - 2% of all votes
 • Je moet bij ons van goeden huize komen willen we nieuw beleid zomaar accepteren 2%, 2 votes
  2 votes 2%
  2 votes - 2% of all votes
 • Je laat hier niet het achterste van je tong zien 2%, 2 votes
  2 votes 2%
  2 votes - 2% of all votes
 • We vinden van alles van elkaars werk maar dat uiten we nauwelijks 2%, 2 votes
  2 votes 2%
  2 votes - 2% of all votes
 • Integriteit staat bij ons hoog in het vaandel 2%, 2 votes
  2 votes 2%
  2 votes - 2% of all votes
 • Het is vooral belangrijk om anderen te laten zien hoe hard je werkt; gedragingen en handelingen zijn veelal meer gericht 'op de buhne' dan dat ze inhoud gedreven zijn* 1%, 1 vote
  1 vote 1%
  1 vote - 1% of all votes
 • Zaak gaat voor relatie 1%, 1 vote
  1 vote 1%
  1 vote - 1% of all votes
 • Elkaar helpen doen we veel en graag 1%, 1 vote
  1 vote 1%
  1 vote - 1% of all votes
 • We mogen hier lang praten zonder dat iemand stuurt op de opbrengst 1%, 1 vote
  1 vote 1%
  1 vote - 1% of all votes
 • Fouten geven we niet makkelijk toe 1%, 1 vote
  1 vote 1%
  1 vote - 1% of all votes
 • Regels, daar gaan we flexibel mee om 1%, 1 vote
  1 vote 1%
  1 vote - 1% of all votes
 • Onze eigen methode is altijd de beste* 1%, 1 vote
  1 vote 1%
  1 vote - 1% of all votes
 • Het is vooral belangrijk dat anderen zien hoe hard we werken en wat we allemaal doen; veel van onze handelingen en gedragingen zijn meer 'voor de buhne' dan inhoud gedreven* 1%, 1 vote
  1 vote 1%
  1 vote - 1% of all votes
 • Een deadline is een richtlijn 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
 • Als je niet betrokken was bij de besluitvorming hoef je het besluit ook niet uit te voeren 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
 • Multi-tasken tijdens een overleg is bij ons vrij normaal 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
 • Een vergadering mag bij ons meestal uitlopen 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
 • We zeggen hier wat we denken, zonder zijden handschoenen 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
 • Feedback geven doen we hier liever niet 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
Total Votes: 87
Voters: 18
26 juni 2020 - 18 augustus 2020
Voting is closed