Algemene nabespreking bij de kaartenset

Olifant in de kamer

Algemene tips voor de nabespreking

De nabespreking van deze vorm laat zich moeilijk in één strak format gieten. Soms gebeuren er dingen in het proces die vragen om een korte, zakelijke nabespreking of juist om een verdiepende nabespreking. Om je wat houvast te geven, delen we een paar vormen met je.

Eerst een tip:
Geef verwerkingstijd. Je kunt aansturen op onmiddellijke oplossingen, plannen en acties. Het brein heeft echter vaak een nacht slapen nodig om te verwerken wat er allemaal op tafel is gekomen. In het ideale geval plan je dus twee bijeenkomsten kort achter elkaar. De tweede bijeenkomst gebruik je dan om de vertaling naar oplossingen, plannen en acties te maken. Het helpt als je deze wetenschap ook met het team deelt. Zo zijn teamleden erop voorbereid dat het besprokene nog een tijdje kan doorwerken. Spreek ook af hoe ze onderling willen omgaan met alles dat na de bespreking van de kaarten nog opborrelt.

 

Werkvormen spel Firijn

Team- en persoonlijke reflecties

Teamreflecties: ga terug naar jullie teamfocus. Trek samen conclusies:

 1. Wat is nu (meer) helder geworden?
 2. Wat brengt dat ons?
 3. Wat wordt onze volgende stap als team? Tip: hou het klein!

Sluit met persoonlijke reflecties, door teamleden te laten reflecteren op deze drie vragen:

 1. Wat heeft mij geraakt? Wat blijft me vooral bij?
 2. Welk inzicht haal ik daaruit?
 3. Wat ga ik daarmee doen? Wat mogen jullie van mij verwachten?

Nabespreken met zorg

Wanneer gebruik je deze vorm:

 • Als er meerdere vragen zijn beantwoord en er veel op tafel is gekomen.
 • Als je minimaal een uur hebt ingepland voor dit spel.

Stap 1 Persoonlijke reflectie
Laat mensen de antwoorden op onderstaande vragen opschrijven en daarna kort delen. Zonder onderbrekingen van anderen of de eventuele begeleider!

 • Wat blijft me bij en/of raakte me?
 • Wat leer ik daarvan?
 • Welke vragen heb ik en aan wie?

Zorg dat één teamlid of de begeleider de antwoorden op punt 3 opschrijft, liefst op flap of online in de chat/online whiteboard, waar iedereen het kan zien.

Je kunt het hierbij laten en stap 2 en 3 niet of later zetten. Soms is het goed om het besprokene eerst een tijdje te laten ‘sudderen’. Bespreek in dat geval wanneer je op stappen 2 tot en met 4 terugkomt.

Tip: soms is het slim af te spreken wie elkaar de volgende ochtend even belt of opzoekt om te checken hoe een en ander heeft doorgewerkt. Bereid mensen erop voor dat er ook achteraf nog allerlei aannames kunnen ontstaan over wat er gezegd is en hoe dat bedoeld was. Spoor elkaar aan om die aannames te checken en er niet mee te blijven lopen.

Stap 2 Vragen stellen
In de vorige stap heb je alle vragen opgeschreven die teamleden noemden bij punt 3. Je kunt nu twee dingen doen:

 1. Laat alle vragen één voor één beantwoorden. Tip: gebruik ook hier weer de spelregel dat er niet onderbroken wordt. Er wordt enkel geluisterd. Stel enkel af en toe deze vraag: ‘is de vraag hiermee voldoende beantwoord?’.
 2. Kies samen maximaal vijf vragen uit die je graag beantwoord wilt zien. Zo breng je meer focus aan. Volg de spelregels uit de aanpak hierboven (optie 1).

Stap 3 Collectieve reflectie en doorpakken
De vragen hieronder lijken een herhaling van stap 2. Echter, door de individuele reflecties en antwoorden op de vragen zijn nieuwe inzichten in de groep gebracht waardoor het zogenaamde collectieve bewustzijn vergroot is. Verzamel op flap, op een online whiteboard of in de chat de antwoorden op onderstaande vragen. Eventueel kun je ze eerst op post-it laten opschrijven.

 • Wat weten we nu?
 • Wat brengt dat ons?
 • Wat gaan we daarmee doen? Breng focus aan. Kies 1 punt waar jullie mee verder gaan.

Stap 4 Slotvraag
Stel één slotvraag die iedereen in één zin beantwoordt.

Voorbeelden van slotvragen:

 • Hoe spannend was dit op een schaal van 1-10?
 • Wat vind je van de opbrengst?
 • Wat neem je je voor?
 • Wat gaan jouw teamleden de komende tijd meer van jou zien?
 • Welke kwaliteiten ga jij inzetten om het team verder te helpen groeien?

 

Nabespreking korter

Laat mensen eerst individueel mijmeren en opschrijven:

 • Wat heeft mij geraakt?/ Wat blijft me het meeste bij?
 • Welk inzicht levert dat op?
 • Wat moeten we daar wat mij betreft als team mee?

Maak een kort rondje langs alle deelnemers. Maximaal 1 minuut per persoon.
Noteer de conclusies op een flap.

Beantwoordt tot slot deze vragen:

 • So what? In zijn onze conclusies relevant? Waarom?
 • En nu? Wat gaan we met de uitkomsten doen? (Niets is ook een antwoord!)
 • Welke concrete afspraak maken we?
 • Hoe en wanneer komen we erop terug?

 

Nabespreking quick and dirty

 • Laat mensen individueel mijmeren en opschrijven:
 • Wat heeft mij geraakt?/ Wat blijft me het meeste bij?
 • Welk inzicht levert dat op?
 • Wat moeten we daar wat mij betreft als team mee?

Maak een kort rondje langs alle deelnemers. Maximaal 1 minuut per persoon.
Rond af en maak een afspraak of en wanneer je er met elkaar op terugkomt.