Hartstikke leuk dat je meedoet aan de training het spel der ongeschreven regels!

In deze training ga je praktisch aan de slag met de werkvormen rond het populaire spel der ongeschreven regels. We werken in een kleine groep zodat er alle ruimte is voor jouw vragen en casuïstiek.

Ter voorbereiding raden we je aan om ons boek ‘Ongeschreven regels’ te lezen. Dat maakt het makkelijker om gelijk de praktijk in te kunnen duiken met elkaar.

Ter voorbereiding ontvang je ook vast onze werkvormen. Die kun je hier downloaden. Het wachtwoord heb je in de mail ontvangen. Wil je onderstaande vragen uiterlijk een week voor de training beantwoorden?

Intakeformulier

Je krijgt ons boek en spel bij de training. Wil je het ebook of wil je een hardcover exemplaar?

Blog

4 + 3 =

Algemene voorwaarden
Annulering van de training door de deelnemer dient per e-mail (info@firijn.nl) te worden bevestigd.
Bij annulering tot 10 weken voor de datum van aanvang, is 50% van het volledig bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 8 weken is 75% van het volledig bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang is het volledig bedrag verschuldigd. Je kunt je deelname wel kosteloos overdragen op iemand anders, mits deze voldoet aan redelijkerwijs te stellen voorwaarden. Neem in dat geval contact op met Firijn.
Het is mogelijk om bij onverhoopte verhindering van deelname aan een volgende training deel te nemen, mits daar plek is. Dit kan alleen in en na overleg met de organisatie.
In uitzonderingsgevallen kan van de annuleringsvoorwaarden afgeweken worden. Dit is ter beoordeling van Firijn.
Firijn heeft het recht een programma te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de trainers of overmacht.
Wanneer een training niet doorgaat vanwege onvoldoende deelnemers zal Firijn de deelnemers hier uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de training van op de hoogte brengen. In dat geval zal Firijn de deelnemer hiervan via email op de hoogte brengen en heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde deelnemersbedrag. Firijn zal dit binnen 3 dagen terugbetalen. De deelnemer is verantwoordelijk voor het controleren of een annulering door Firijn op tijd en in goede orde is ontvangen.